Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

lawnd m

eu m


Upitax

 


Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP

200 lat Ozorkowa

Smaller Default Larger

Testowanie Innowacyjnego Fantomu Szkoleniowego Obrazującego Atak Epilepsji

IMG 4985Testowanie Innowacyjnego Fantomu Szkoleniowego Obrazującego Atak EpilepsjiPolskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę-Oddział Łódzki zorganizowało cykl warsztatów szkoleniowych na temat epilepsji. Pomysłodawcą jest Pani Prezes Stowarzyszenia-Halina Chojnacka, natomiast odbywają się one w zakresie Innowacji Społecznej pt. ,,Innowacyjny Fantom Szkoleniowy Obrazujący Atak Epilepsji’’. Projekt realizowany jest w ramach projektu ,, Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych’’ współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowany we współpracy z Politechniką Łódzką-Instytutem Automatyki. Przedstawicielem grupy badawczej jest Pan Grzegorz Granosik.

Jego zespołowi zawdzięczamy opracowanie mechanizmu fantomu szkoleniowego. Jest to bardzo ważny element, ponieważ przedsięwzięcie ma na celu testowanie fantomu. Renata Pawlak oraz Agata Tomczyk-wolontariuszki z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie przekazują uczestnikom warsztatów wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Robą to z dużym zaangażowaniem, są entuzjastycznie nastawione do projektu. Dziewczyny muszą pokonać stres, który jest związany z każdorazowym wystąpieniem. Oprócz zespołu z Politechniki Łódzkiej na wizytacjach swoją wiedzą dzielą się: Pani Profesor Joanna Jędrzejczak –wiceprezes Fundacji Epileptologii, psychologowie- Pani Ewa Pałasz- Dyrektor Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie oraz Izabella Szafarczyk Psycholog Zdrowia i Kliniczny. Aktualne warsztaty szkoleniowe są skierowane do kadry nauczycielskiej. Jednakże naszym celem jest, aby pomysł stał się w przyszłości użyteczny społecznie, a także ogólnodostępny. Zależy nam na tym, żeby poszerzać świadomość ludzi, którzy mają styczność z osobami chorymi na epilepsję jak i również tym, którzy w przyszłości będą mogli skorzystać z podstawowej wiedzy o padaczce. Do tej pory odbyły się cztery spotkania warsztatowe, a mianowicie 10.10.2017 r i 11.10.2017 r. w Sieradzu w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi w Sieradzu, z kolei 16.10.2017 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kadry Pedagogicznej i 17.10.2017 r., też w Łodzi w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Planujemy jeszcze sześć spotkań na terenie województwa łódzkiego.

IMG_5152.JPGIMG_5028.JPGIMG_5197.JPGIMG_4994.JPGIMG_5013.JPGIMG_5243.JPGIMG_5045.JPGIMG_5233.JPGIMG_5018.JPGIMG_4985.JPG

W dniu 17 listopada 2017 r. podczas emisji programu "Pytanie na śniadanie" w TVP 2 Pani Prezes Zarządu Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Halina Chojnacka wraz z Panią prof. Joanną Jędrzejczak - Prezesem Polskiego Towarzystwa Epileptologii oraz Panem dr hab. inż. Grzegorzem Granosikiem - Z-ca Dyrektora Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej, mieli okazje zaprezentować Fantoma obrazującego napad padaczki oraz podkreślić potrzebę posiadania umiejętności jaką jest udzielanie pierwszej pomocy podczas napadu epilepsji tak ważną dla chorujących jak również dla ludzi udzielających pomocy. Fantom nazywany "Walentym" to produkt innowacji społecznej, stworzony w ramach projektu i dotychczas wykorzystywany podczas warsztatów szkoleniowych skierowanych do nauczycieli i kadry pedagogiczno - oświatowej. Debiut telewizyjny miał pokazać jego możliwości i ogrom pracy włożony przez pomysłodawców i wykonawców, a także osoby które wspierały nas w zakresie medycznego opracowania. Chcielibyśmy aby był pierwszy na świecie tego typu Fantom był początkiem wdrażania informacji dotyczącej choroby, która jest coraz częściej rozpoznawana wśród naszego społeczeństwa, a także obalał najbardziej zaściankowe mity i stereotypy funkcjonujące do dziś.
Zapraszamy do obejrzenia bezpośredniej relacji: