Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

lawnd m

eu m


Upitax

 


Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP

200 lat Ozorkowa

Smaller Default Larger

Fundacja Lawendowy Anioł

Kim jesteśmy?

Fundacja Lawendowy Anioł powstałą przy Oddziale Łódzkim Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę w Ozorkowie. Głównym jej celem jest pomoc młodzieży i osobom niepełnosprawnym. FLA na kierunkowana jest na szukanie talentów artystycznych i ich pielęgnowanie. Wyrównywanie szans młodzieży z niepełnosprawnością do dalszego rozwoju oraz dostępu do różnorakich technik nauki, komunikacji jak i technologii. 

 

Zaplanuj urodziny swojego dziecka wraz z Fundacją Lawendowy Anioł 

Fundacja Lawendowy Anioł  spełnia marzenia dzieci i organizuje im niezapomniane przyjęcia urodzinowe. Kinderbale, które są w naszej ofercie gwarantują dobrą zabawę, niesamowite przeżycia, piękne dekoracje tematyczne, przekąski, wspaniałego animatora oraz pamiątkową sesję zdjęciową.  

 

 Kontakt w sprawie kinderbalu pod nr telefonu 608-487-055 albo  42/ 277-17-73  lub FB.ME/FUNDACJALA                     

   

 

 

 

 Cele Fundacji:

- działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością,

- stwarzanie coraz lepszych warunków do zdobywania umiejętności artystycznych dla dzieci i młodzieży

- promocja talentów artystycznych i pomoc w ich rozwijaniu,

- krajoznawstwo oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,

- promocja i organizacja wolontariatu,

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

- nauka edukacji, oświaty i wychowania,

- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w  rt. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

 

Główne działania Fundacji w 2017 roku: 

1.Prowadzenie działalności gospodarczej poprzez zorganizowanie warsztatów wakacyjnych dla dzieci polegających na zajęciach artystycznych, rękodzielniczych,

I turnus odbył się 17 -21.07.2017, uczestniczyło 8 osób,

II turnus odbył się 21 -25.08.2017, uczestniczyło 6 osób;

2.Zawiązanie grupy młodzieżowej Team Teen, której spotkania odbywały cyklicznie raz w miesiącu od stycznia do września się w siedzibie Fundacji; 

3.Reprezentowaliśmy Fundację podczas:

•Pikniku Integracyjnego organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Osób Cierpiących na Padaczkę,

•Powiatowych Dożynek w Parzęczewie; 

 

  

 Główne działania Fundacji w 2018 roku: 

1.Prowadzenie działalności gospodarczej poprzez zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży polegających na zajęciach artystycznych, rękodzielniczych.

2.Organizacja Kinderbali,

3.Pomoc dla Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w zakresie organizacji i przebiegu zbiórek rzeczy do Punku pod Lawendowym Aniołem, 

4.Fundacja była reprezentowana podczas: 

•Pikniku Integracyjnego organizowanego przez PSLCnP O/Ł ,

•Forum Organizacji Pozarządowych. 

 

 

Główne działania Fundacji w 2019 roku: 

1.Prowadzenie działalności gospodarczej poprzez zorganizowanie warsztatów artystycznych dla dzieci polegających na zajęciach artystycznych, rękodzielniczych, językowych. 

2.Udział w dotacjach organizowanych przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” - Tesco „Decydujesz, pomagamy”,

•Pierwszy projekt pt. „Razem możemy wszystko”, realizowany w okresie d 06.05.2019r. do 30.08.2019r.

•Drugi projekt pt. „Warsztaty Edukacyjne „Pętelka” dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ozorkowa”, realizowany w okresie od 01.09.2019r. do 24.12.2019r.. 

3.Reprezentowaliśmy Fundację podczas:

•Pikniku Integracyjnego organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki,

•Targi Ekonomi Społecznej w Sieradzu. 

 

 

Fundacja Lawendowy Anioł realizowała projekt w ramach V edycji programy „Decydujesz, pomagamy” Fundacji Tesco.  Działanie miało nazwę „Razem możemy wszystko”, którego inicjatywą było łączenie społeczeństwa, tworzenie niezapomnianych wspomnień oraz umożliwić przebywanie razem. Współorganizowany również z Polskim Stowarzyszeniem Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie. Celem nadrzędnym był rozwój kreatywności, empatii oraz umiejętności manualnych wolontariuszy, co przyczyniło się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. Projekt umożliwił przeprowadzenie terapii w ogrodzie wraz z młodzieżą z lokalnych szkół. Możliwość rozwijania twórczości młodzieży przełożyła się na poznanie ich talentów, co pomogło im ukształtować drogę życiową. 

  

 

  

 

Projekt „Warsztaty Edukacyjne „Pętelka” dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ozorkowa”, to inicjatywa, która umożliwiła kontakt międzypokoleniowy. Zapoczątkowana w 2019 roku. Stworzyła niezapomniane wspomnienia oraz nauczyła młodzież i dzieci szacunku do seniorów, którzy w zamian pomogli zdobyć umiejętności rękodzielnicze. Wszystkie działania przewidziane w projekcie służyły rozwojowi kreatywności, empatii oraz umiejętności manualnych (rękodzielniczych) wśród młodych ludzi. Przyczyniając się tym samym do zwiększenia poczucia przynależności osób starszych – wolontariuszy. Współorganizowany z Fundacją Tesco w ramach VI edycji programy „Decydujesz, pomagamy” oraz Polskim Stowarzyszeniem Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie.