Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

lawnd m

eu m


Upitax

 


Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP

200 lat Ozorkowa

Smaller Default Larger

Warsztaty Profilaktyczne – wiem jak reagować czyli pierwsza pomoc podczas napadu padaczki"

IMG 3423Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę zorganizował dla terapeutów i instruktorów zajęciowych Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz wszystkich zainteresowanych osób na co dzień pracujących z osobami niepełnosprawnymi „Warsztaty Profilaktyczne – wiem jak reagować czyli pierwsza pomoc podczas napadu padaczki „ z wykorzystaniem innowacyjnego Fantoma Szkoleniowego obrazującego napad padaczki. Warsztaty odbyły się 7 listopada 2019 r. w budynku Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę O/Ł przy ul. Kościuszki 31 w Ozorkowie.


W roli prelegentów wystąpili : Pani Halina Chojnacka – Prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę, Pani Anna Wachowicz – Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę, Pani Anna Oliwa – Pracownik Medyczny Oddziału Łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę oraz Pani Katarzyna Wiech - Psycholog
Dzięki takim warsztatom, możemy podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz innowatorskim podejściem do choroby jaką jest Epilepsja, a także pomów w opanowaniu zasad udzielania pierwszej pomocy podczas napadu padaczkowego z udziałem specjalnie przygotowanego narzędzia dydaktycznego jakim jest Fantom Szkoleniowy obrazujący atak epilepsji.
Wszystkie osoby uczestniczące w warsztatach dostały materiały szkoleniowe oraz zdobyły bardzo potrzebną wiedzę, którą na pewno wykorzystają w przyszłości.
Gościem specjalnym w tym dniu był Pan Władysław Skwarka – Prezes Oddziału Łódzkiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który objął swoim patronatem w/w warsztaty.
Projekt został finansowany ze środków firmy Vedim Sp. z o.o.

IMG_2736.JPGIMG_3353.JPGIMG_3364.JPGIMG_3425.JPGIMG_3417.JPGIMG_3359.JPGIMG_3424.JPGIMG_3437.JPGIMG_3365.JPGIMG_3436.JPGIMG_3400.JPGIMG_3340.JPGIMG_3461.JPGIMG_3423.JPGIMG_2722.JPGIMG_3434.JPG