Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

lawnd m

eu m


Upitax

 


Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP

200 lat Ozorkowa

Smaller Default Larger

Sprawna terapia


Sprawna terapia – jako forma ograniczania wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych – realizacja

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie w terminie od 01.08.2014 r. d0o 12.12. 2014 r. realizuje projekt pn. „Sprawna terapia jako forma ograniczania wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Beneficjenci projektu czyli 25 osób niepełnosprawnych uczestniczą w dwóch blokach tematycznych: rehabilitacyjnym oraz artystycznym.
Celem naszego projektu jest rozwijanie dużej i małej motoryki u osób niepełnosprawnych biorących udział w naszym projekcie.

 

Blok zajęć rehabilitacyjnych: zajęcia obejmują ćwiczenia indywidualne oraz ćwiczenia grupowe. Rodzaj proponowanych ćwiczeń grupowych dla uczestników projektu to ćwiczenia porządkowo- dyscyplinujące, ćwiczenia kształtujące, ćwiczenia relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe. W ramach ćwiczeń indywidualnych proponujemy ćwiczenia czynne, ćwiczenia bierne właściwe, ćwiczenia samo wspomagające, ćwiczenia izometryczne oraz ćwiczenia na przyrządach tj. rower treningowy, orbit rek, trenażer wioślarski, steper, bieżnia.

Blok zajęć artystycznych obejmuje zajęcia z wykorzystaniem japońskiej sztuki orgiami, techniki Quiling oraz zajęcia z filcowania.

9 047.jpg9 071.jpg9 022.jpg9 008.jpg9 110.jpg9 088.jpg9 082.jpg9 007.jpg9 017.jpg9 176.jpg9 101.jpgSN859385.JPG9 027.jpg9 131.jpg9 036.jpgSN859381.JPG9 065.jpg9 052.jpg9 149.jpg9 142.jpg9 012.jpg9 107.jpg9 109.jpg