Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

lawnd m

eu m


Upitax

 


Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP

200 lat Ozorkowa

Smaller Default Larger

Klub Talentów

logo fio                                                                     sa

„Klub Talentów – jako forma rozwijania aktywności społecznej i twórczej osób niepełnosprawnych”
Podsumowanie
   Projekt współfinansowany był w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej


Projekt realizowany był w dniach od 01.07.2013 r. do 27.12.2013 r.
    Projekt zakładał kompleksowe i profesjonalne wsparcie specjalistyczne dla 25 osób niepełnosprawnych z województwa łódzkiego.                                                                                                                 Udział w projekcie przygotował osoby niepełnosprawne do wejścia w aktywne życie społeczne.
Celem głównym zadania była:                                                                                                           - aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ich sprawności, kompetencji i samodzielności oraz podniesienia wiary we własne możliwości,
- pobudzenie artystyczne i możliwości wykorzystania sztuki do poprawy jakości życia,
- integracja społeczna,
- podniesienie ogólnej sprawności  i wydolności organizmu,
- zwiększenie udziału w życiu społecznym osób niepełnosprawnych,
- rozwój twórczej samodzielności,
- odkrywanie innych co raz to nowszych środków wyrazu,
- rozładowanie napięć wewnętrznych i likwidacja negatywnych emocji,
- niwelowanie kompleksów i nieśmiałości,
- rozwój umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
- odkrywanie sposobów    


Projekt zakładał prowadzenie trzech bloków tematycznych:
I – Zajęcia rehabilitacyjne
II – Zajęcia z arteterapii
III- Zajęcia komputerowo-graficzne

Blok zajęć z rehabilitacji ruchowej
Zajęcia  obejmowały ćwiczenia indywidualne oraz grupowe
Zajęcia odbywały się   raz w tygodniu po 3 godziny przez 21 tygodni.
Rodzaj proponowanych ćwiczeń dla uczestników projektu to:
ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące, ćwiczenia kształtujące, ćwiczenia korektywne, ćwiczenia stosowane, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe. Po zakończeniu cyklu zajęć rehabilitant przeprowadził test sprawnościowy jako podsumowanie ćwiczeń.
Blok zajęć z arteterapii
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w formie warsztatów po 3 godziny przez 21 tygodni.
Celem zajęć było  m.in. rozwijanie umiejętności manualnych, kształtowanie wyobraźni osób niepełnosprawnych.
Rodzaj proponowanych zajęć dla uczestników projektu to:
papieroplastyka, rysunek, grafika, rzeźba, praca w glinie, podczas zajęć wykorzystamy także surowce wtórne (recykling).
Podsumowaniem zajęć jest wystawa  prac wykonanych na zajęciach z arteterapii.
 Blok zajęć komputerowo-graficznych
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w formie warsztatów po 3 godziny przez 21 tygodni.
Zajęcia obejmowały naukę obsługi komputera m.in. posługiwania się klawiaturą, myszką, korzystania z różnego typu programów komputerowych, rozwijali umiejętności grafomotoryczne,  przepisywali różnorodne teksty, tworzyli własne teksty. Przygotowali dokumenty aplikacyjne- CV, list motywacyjny. Poznali zasady grafiki fotografii, obróbkę komputerowa zdjęć. Uczestnicy przygotowali  kalendarz, który był bezpłatnie rozpowszechniony wśród instytucji województwa łódzkiego.

Fotogaleria:

6 100.jpg6 032.jpg6 043.jpg6 137.jpg6 026.jpg6 063.jpg6 146.jpg