Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

lawnd m

eu m


Upitax

 


Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP

200 lat Ozorkowa

Smaller Default Larger

VIII Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej 2014

Oddział Łódzki Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę już po raz ósmy zorganizował Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej, który odbył się w dniu 3 grudnia 2014 r. w Kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej p. Władysław Kosiniak- Kamysz, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski - Metropolita Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Starosta Zgierski – Krzysztof Kozanecki, Burmistrz Miasta Ozorkowa – Jacek Socha, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Patronatem medialny sprawowali TVP Łódź oraz Radio Łódź.

 


W tym roku w Konkursie wzięło udział 120 prac, które zachwyciły swoją pomysłowością, oryginalnością oraz innowacyjnymi wykonaniem. Prace wykonane były przeróżnymi technikami plastycznymi: z papieru, drewna, runa leśnego, gliny, gipsu, modeliny, plasteliny, makaronu, z włóczki, z tkanin, z gałęzi, z piernika z chleba oraz w formie witrażu. Motywem przewodnim Konkursu był folklor województwa łódzkiego. W tegorocznym Konkursie swoje prace wykonały: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz osoby niepełnosprawne - podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy.


W skład komisji konkursowej oceniającej prace weszli: Burmistrz Miasta Ozorkowa pan Jacek Socha, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie pan Roman Kłopocki, pan Wiesław Stankowski, Naczelnik wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Zgierzu pani Ilona Rafalska, piosenkarz i kompozytor pan Krzysztof Cwynar, Ks. Dziekan Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Ozorkowie, Grzegorz Ząbecki, Przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu Pani Mariola Szczepańska, Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie pan Dariusz Szpakowski, Prezes Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pan Piotr Piętka, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie pan Sławomir Janicki, pan Jacek Morawczyński.


Atrakcją tegorocznego Konkursu byłą niecodzienna szopka pochodząca z Afryki, wykonana przez mieszkańców Ghany, którą pochodzi z prywatnej kolekcji przyjaciela naszego Stowarzyszenia.
Uroczystości towarzyszyły występy artystyczne podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę, podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Tęcza” w Łęczycy oraz artyści z łódzkiej grupy kabaretowej „Pętla ósemki”. Gościem specjalnym spotkania był piosenkarz i kompozytor pan Krzysztof Cwynar wraz z grupą „Studio Integracji”.
Zakończeniem imprezy był wspólny poczęstunek w siedzibie Stowarzyszenia w Ozorkowie.
Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej jest doskonałym sposobem na promocję twórczości osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży w województwie łódzkim oraz sposobem na integrację tych osób ze społecznością lokalną.

Dziękujemy za zainteresowanie wszystkim biorącym udział w konkursie i zapraszamy za rok. Projekt współfinansowany był ze środków Województwa Łódzkiego.

Pragniemy podziękować sponsorom: Staroście Zgierskiemu- panu Krzysztofowi Kozaneckiemu, Burmistrzowi Miasta Ozorkowa panu Jackowi Socha, Prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Ozorkowie pani Grażynie Dobrowolskiej, Prezesowi Gminnej Spółdzielni Spożywców „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie panu Dariuszowi Szpakowskiemu, Państwu Kozińskim-Przedsiębiorstwo Piekarniczo-Ciastkarskie w Ozorkowie, Państwu Szypowskim Zakład Piekarsko-Ciastkarski „DANA” sp.j. w Ozorkowie, Państwu Graczykom Zakład Cukierniczo-Piekarski „Piotruś” w Ozorkowie, Zakładowi Cukierniczemu „Magnolia”, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych pani Barbarze Stępczyńskiej, oraz panu Sławomirowi Janickiemu, Szkolnemu Klubowi Wolontariusza działającego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie.


Nagrodzone prace w poszczególnych kategoriach w VIII Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej 2014

Kategoria I – Dzieci w wieku przedszkolnym
I miejsce – Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie (Maja Bartczak, Cezary Dominiak, Agata Błaszczyk, Oliwia Tomczak) szopka nr 1
II miejsce - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie (dzieci 6-letnie z grupy „Zajączki”) szopka nr 4
III miejsce - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie (Maja i Igor Czaplińscy) szopka nr 7
Wyróżnienie - Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie (Julia Paczos, Iga Jarosik, Alicja Olczyk, Jagoda Cybart) szopka nr 5

Kategoria II – Uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III)
I miejsce- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj (Kajetan Wtorkiewicz) szopka nr 12
II miejsce- Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie (Alicja Ciołkowska, Kaja Kowalczyk) szopka nr 28
III miejsce- Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie (Wojtek Lisowski, Bartosz Stopczyk) szopka nr 17
Wyróżnienie- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj (Oliwier Mackiewicz) szopka nr 13

Kategoria III - Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)
I miejsce – Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie (Agata Wojtczak, Patryk Błachowicz, Wiktor Gawrych) szopka nr 67
II miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie (Anita Pęgowska, Daniel Pęgowski, Andrzej i Natalia Graczyk) szopka nr 89
III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Curie- Skłodowskiej z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie (Julia Ciesielska) szopka nr 58
Wyróżnienie - Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Curie- Skłodowskiej z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie (Patrycja Domańska) szopka nr 52

Kategoria IV – Młodzież- uczniowie gimnazjum, liceum, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
I miejsce- Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ozorkowie (Agata Walczak) szopka nr 93
II miejsce – Gimnazjum w Zespole Szkół w Modlnej (Marcelina Wierzbowska) szopka nr 91
III miejsce - Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ozorkowie (Marta Wiktorska) szopka nr 94
Wyróżnienie- Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ozorkowie (Amelia Rusiecka, Krystian Przybylski) szopka nr 95

Kategoria V – Osoby niepełnosprawne (podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy)
I miejsce -Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Usług Techniczno-Handlowych i Wdrożeń „ORPEL” w Łodzi szopka nr 104
II miejsce- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pabianicach (Bogusława Sadło) szopka nr 112
III miejsce- Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielczych Zakładach Chemicznych MORS w Łodzi szopka nr 110
Wyróżnienie- Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie (Jerzy Szczęsny) szopka nr 98