Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

lawnd m

eu m


Upitax

 


Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP

200 lat Ozorkowa

Smaller Default Larger

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych"

nieum010W okresie ostatnich dni, Nasi uczestnicy wzięli udział w projekcie "Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych" który został zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących Na Padaczkę Oddział Łódzki ,aby uczcić pamięć oraz oddać hołd Nieznanym Żołnierzom. To wyjątkowe przedsięwzięcie zgromadziło uczestników oddanych idei zachowania pamięci o bohaterach, którzy oddali życie w imię ojczyzny.

W ramach projektu zostały przeprowadzone 2 warsztaty z osobami z niepełnosprawnościami na których zostały stworzone wiązanki oraz znicze na groby Nieznanych Żołnierzy.

 

Uczestnicy projektu, w liczbie 20 osób, odwiedzili cmentarze m. in. w Solcy Wielkiej, Orłej, Modlnej, Ozorkowie. Każde z tych miejsc skrywało historię nieznaną szerokiemu gronu ludzi. Groby Nieznanych Żołnierzy to miejsca, gdzie spoczywają bohaterowie, których tożsamość i pochodzenie pozostają wciąż niewiadome. To właśnie tam uczestnicy projektu oddawali hołd tym, którzy poświęcili swe życie w obronie naszej ojczyzny.

Wyjazd ten miał nie tylko wymiar symboliczny, ale także praktyczny. Uczestnicy włożyli wiele wysiłku i serca w tworzenie pięknych wiązanek oraz zniczy, które później umieścili na grobach Nieznanych Żołnierzy. Te ręcznie wykonane ozdoby stanowiły wyraz ich szacunku i oddania hołdu nieznanym bohaterom. Praca dłonią i sercem pozwoliła budować pamięć o tych, którzy poświęcili się w czasach, kiedy ojczyzna ich potrzebowała.

Podczas wizyt na cmentarzach, uczestnicy projektu "Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych" wspólnie składali kwiaty, zapalali znicze i odmawiali modlitwy, oddając cześć tym, których nazwiska przepadły w gąszczu historii, ale których duch trwa w sercach żywych. To były chwile wzruszenia i refleksji nad sensem poświęcenia w służbie ojczyźnie.

Warto podkreślić, że uczestnicy tego wyjątkowego projektu nie tylko uczcili pamięć Nieznanych Żołnierzy, ale także przyczynili się do budowania świadomości historycznej w społeczeństwie. Ich praca i oddanie pomagają w kształtowaniu kultury pamięci, co jest niezwykle istotne dla zachowania naszej tożsamości narodowej.

Na zakończenie wyjazdu, nasi uczestnicy mieli okazję odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego oraz odwiedzili Grób Nieznanego Żołnierza gdzie Pani Prezes Halina Chojnacka złożyła wieniec a uczestnicy zapalili znicze. Muzeum to jest kolejnym elementem budowania naszej pamięci narodowej, co jest szczególnie istotne w obliczu zmieniającego się świata.

Podsumowując, warsztaty oraz wyjazd grupy uczestników projektu "Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych" na cmentarze Nieznanych Żołnierzy i wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego były wyjątkowym doświadczeniem zarówno dla samych uczestników, jak i dla nas jako społeczeństwa. To wydarzenie wpisuje się w długą tradycję upamiętniania bohaterów i budowania naszej narodowej tożsamości. Dzięki takim inicjatywom pamięć o tych, którzy oddali życie w obronie Polski, trwa w sercach i umysłach żywych, niezależnie od naszych ograniczeń czy niepełnosprawności.

Niech ta podróż i te chwile refleksji staną się inspiracją dla nas wszystkich do pielęgnowania naszej pamięci narodowej oraz szacunku dla tych, którzy zasłużyli się w walce o naszą wolność. Niech trwają w naszych sercach słowa: "Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych."

Zadanie Publiczne było współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.