Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

lawnd m

eu m


Upitax

 


Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP

200 lat Ozorkowa

Smaller Default Larger

Klub Talentów - realizacja

   logo psllogo fio

 

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki w terminie od 01.07.2013 r. do 27.12.2013 r. realizuje Projekt pn.  „Klub Talentów- jako forma rozwijania aktywności społecznej i twórczej osób niepełnosprawnych” realizowanego zadania publicznego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Beneficjenci projektu czyli 25 osób niepełnosprawnych uczestniczą w trzech blokach tematycznych: zajęciach rehabilitacyjnych, zajęciach z arteterapii oraz zajęciach komputerowo- graficznych.
Blok zajęć z rehabilitacji ruchowej: zajęcia obejmują ćwiczenia indywidualne oraz grupowe. W ramach tych zajęć realizowane są: ćwiczenia kształtujące, wzmacniające, równowagi, koordynacji,  ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe.
Blok zajęć z arteterapi odbywają się w formie warsztatów i obejmują działania z zakresu papieroplastyki, rysunku oraz rzeźby. Celem ich jest rozwijanie umiejętności manualnych, kształtowanie wyobraźni oraz rehabilitacja społeczna uczestników.
Blok zajęć komputerowo – graficznych w zakresie, których uczestnicy poznają obsługę komputera, różne programy graficzno – komputerowe, tworzenie własnych tekstów oraz poznają tematykę zawodową np. nauka pisania CV, aktywne poszukiwanie pracy przez Internet. W ramach zajęć i poznanych technik wykorzystania komputera w terapii powstaje Kalendarz, który ma być produktem min. do promocji projektu.
Wszystkie zajęcia łączą jeden cel aktywizacje osób niepełnosprawnych poprzez zwiększanie ich sprawności, kompetencji i samodzielności, a także poprawę jakości życia i funkcjonowania społecznego. Zajęcia są kompleksowe, wszechstronne oraz intensywne z wykorzystaniem różnorodnych działań rehabilitacyjnych.

 

Fotorelacja :

 

6 008.jpgSN856097.JPGSN856053.JPG6 148.jpg6 011.jpgSN856044.JPG6 118.jpgSN856070.JPGSN856087.JPG6 063.jpgSN856014.JPGSN856083.JPG